YHS_0968

Uitstekende basis

Op SOW locatie Goudoever is heel veel aandacht voor taal, lezen, woordenschat en rekenen. Zo bereiden we kinderen goed voor op de vervolgschool.

We hebben een focus op woordenschat vergroten. Als een kind veel woorden kent, dan begrijpt het wat het leest. Van de krant tot een gebruiksaanwijzing: kinderen vergroten hun functionele geletterdheid.

Eruit halen wat er in zit

Kinderen die veel aan kunnen krijgen in de groep uitdagingen op maat. Die uitdagingen zijn te vinden in extra materiaal of specifieke digitale methodes.

Aanmelden