SOG.2023.117

Onze identiteit

We zijn een Christelijke school en we staan open voor andere overtuigingen en gewoontes. We leren de kinderen belangrijke normen en waarden zoals rechtvaardigheid, respect, tolerantie, eerlijkheid en zorg voor elkaar.

Kinderen leren over wereldgodsdiensten en daarbij wordt de nadruk gelegd op verbinding. Vanuit de Christelijke traditie vertellen we Bijbelverhalen en we vieren samen de Christelijke feesten. We beginnen de dag altijd met een moment van bezinning. Van ouders en leerlingen verwachten we dat ze respect hebben voor de Christelijke identiteit.

Een groep ouders heeft het initiatief opgepakt om regelmatig samen te komen om met elkaar te bidden voor de school. De data en adressen worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Aanmelden