SOG.2023.123

Bijna naar school

Het is fijn voor een jonge kleuter om rustig en in zijn eigen tempo een paar dagdelen te kunnen wennen: aan het leven op school, de groep en de leerkracht.

De leerkracht van groep 1/2 neemt een paar weken van tevoren contact op om samen afspraken te maken over de wenmomenten.
De meeste kinderen mogen voor hun vierde verjaardag vijf dagdelen wennen. Ons hele team kent de nieuwe kleuter al op de eerste dag bij naam.

Vanaf zijn vierde verjaardag mag een kleuter elke dag naar school. Dan kan het meteen meedraaien en de gang van zaken in de groep ontdekken. Als een kind de eerste weken moe is van alle indrukken, mag het rustig een middagje thuis blijven.

Aanmelden