YHS_0907

Leerlingenzorg

Samen Onderweg ontwikkelt zich tot een brede zorgschool. Dat betekent dat we een kind goed helpen en uitstekende zorg kunnen bieden. We weten veel over kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Sommige leerlingen hebben veel extra hulp nodig om te kunnen leren. Hierdoor kunnen ze meedoen en zich goed ontwikkelen.
We begeleiden een leerling zo lang mogelijk in de groep. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning we bieden.

We hebben speciale voorzieningen voor leerlingen met

  • leerproblemen,
  • lichamelijke problemen
  • of sociaal-emotionele problemen.

Daarnaast bieden we

  • speciale onderwijsprogramma’s,
  • extra hulp buiten de groep,
  • aanpassingen in de hoeveelheid opdrachten enz.
  • ondersteuning door remedial teacher en onderwijsassistenten

Dyslexie/Dyscalculie

We ondersteunen kinderen met (vermoedelijke) dyslexie met de programma's BOUW! en Read and write. Met Bouw! kunnen we leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen. Het versterkt het leesonderwijs. Eén van de leerkrachten is leesspecialist, met veel kennis over dyslexie en we hebben ervaring met leerlingen met taal/spraakstoornissen.

Gedrag

Wij kunnen binnen onze mogelijkheden overweg met leerlingen met gedragsproblematiek. Er is een gediplomeerde gedragsspecialist.

Aanmelden