YHS_1239

Een goede plek voor je kind

SOW locatie Goudoever is een kleine, kleurrijke wijkschool waar kinderen komen om heel veel te leren en zich breed te ontwikkelen. We leren ze dat het waardevol is dat mensen verschillen en dat iedereen met elkaar kan samenwerken. Onze school is een goede, veilige plek waar een kind optimaal kan opgroeien.

Uitstekende kansen

We geven de garantie dat we echt alles uit een kind halen wat er in zit. We geven kinderen een uitstekende basis in taal, rekenen, lezen en schrijven. Ook ontwikkelen kinderen hun kennis over de wereld (natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek) en hun creativiteit. We leren ze om zelfbewust te zijn en om te blijven leren, zodat ze steeds zelfstandiger kunnen leven in deze wereld. Op school leren ze daar de juiste aanpak voor.

Breed ontwikkelen

We leggen een hele goede, brede basis. We ontdekken waar een kind goed in is en die talenten ontwikkelen we verder. Zowel de cognitieve (kennis) en creatieve kant als sociale kwaliteiten.

Ons onderwijs past bij zoveel mogelijk kinderen. Kinderen ontwikkelen zich door samen te leren en te werken. Natuurlijk houden we ook rekening met de verschillen in ontwikkeling en leerstijl.

Structuur

We bieden de kinderen heldere kaders en een voorspelbare omgeving. Dat geeft rust en veiligheid in de groep. Kinderen hebben dat nodig om met focus te kunnen leren.

Aandacht

Ouders omschrijven de sfeer op de Goudoever als persoonlijk, warm, met oprechte aandacht voor elk kind. Samen met ouders begeleiden we de kinderen zo goed mogelijk. Zo zorgen we samen voor de stabiele basis die een kind nodig heeft. Dan kan het het meest leren en goed opgroeien als mens.

School in de wijk

Een mens leeft niet voor zichzelf, maar gaat positief bijdragen aan een leefgemeenschap. Dat geven we de kinderen ook mee. De Goudoever wil het hart van de wijk zijn. We zijn maatschappelijk betrokken. We dragen bij aan een fijne buurt, waar kinderen veilig kunnen opgroeien.

Verschillen bieden kansen!

Op onze school leren kinderen dat mensen heel verschillend zijn. Wij laten de kinderen zien dat die verschillen verrijken en juist kansen bieden! Kinderen leren vanzelf samenwerken, flexibel en zelfstandig zijn. Ze leren op zoek te gaan naar slimme oplossingen. Hiermee kan een kind zichzelf goed redden in deze wereld.

Aanmelden