SOG.2023.037

Missie en visie

Onze kernwaarden zijn richtinggevend:

Identiteit

Wij zijn een open Christelijke school. Iedereen die onze achtergrond respecteert, is welkom. De leerlingen en ouders worden met respect benaderd, normen en waarden dragen wij hoog in het vaandel.

Onderwijs centraal

Wij vinden het belangrijk dat er geleerd wordt. We streven hoge doelen na en we controleren de opbrengsten goed.

Veiligheid

Leren kan pas als de school veilig is voor leerlingen, personeel en ouders. Binnen bepaalde marges mag een ieder zichzelf zijn. Die marges zijn duidelijk beschreven in regelgeving, grenzen stellen en afspraken.

Sociaal

De relatie met de ander is van belang voor het leren en voor de ontwikkeling. We helpen de leerlingen zich tot sociale burgers te ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid

Leerlingen leren van het begin af aan dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun werk en gedrag. Het team hecht aan een warme discipline en rust.

Deskundigheid

Om het maximale uit de leerlingen te kunnen halen stelt het team stelt hoge eisen aan zichzelf.

Motivatie

Dit alles kan niet zonder een goede motivatie. Vanuit die motivatie kan gezonde trots ontstaan. Trots op het werk, trots op de leerlingen, trots op de school.

Aanmelden