SOG.2023.010

Goed modern onderwijs

De leerkracht heeft een hele belangrijke rol in de groep: een topsporter met uitstekend klassenmanagement. Een professional die in de instructietijd zorgt voor 100 % aandacht van de leerlingen.

De groep gaat daarna gemotiveerd aan de slag met oefeningen en werkvormen.
Leerlingen werken dan in hun werkschrift en op het chromebook.
Ze oefenen rekenen, taal en lezen ook met veel spel: bewegend leren. Er zijn veel creatieve activiteiten en sport.

Onderwijskwaliteit

De onderwijsinspectie is tevreden omdat we bovengemiddeld presteren in verhouding tot vergelijkbare scholen.
Voor onze teamleden staat ontwikkeling op de eerste plaats. Zij volgen geregeld bijscholing om de kinderen nog beter onderwijs te kunnen geven.

Veilige omgeving

We vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gezien voelen. Daarom hebben we met elkaar heldere regels en afspraken gemaakt. Iedereen gedraagt zich volgens de NAR-regels: netjes, aardig, rustig.

Aanmelden