SOG.2023.150

Samen met ouders

Wij zien ouders als onze ervaringsdeskundige partners in opvoeding. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

We vinden het belangrijk dat ouders het leerproces van hun kind ondersteunen. De basis in de samenwerking tussen school en ouders is vertrouwen en respect voor elkaars rol, kennis en grenzen. Alles wat we doen in onze samenwerking met de ouders is in het belang van het kind!

We verwachten bijvoorbeeld dat ouders op school alle belangrijke informatiemomenten over hun kind bezoeken. Denk aan informatieavonden, rapportbesprekingen en projectavonden. We gaan ervan uit dat ouders belangrijke informatie over hun kind met ons delen.

Hulp van ouders

We stellen het enorm op prijs als ouders op school helpen. Er zijn moeders die de school gezellig maken, passend bij de seizoenen, Pasen en Kerst. Andere moeders maken twee keer per jaar onze ramen blinkend schoon. De hulpouders bij de schoolbibliotheek helpen de kinderen uit de groepen 1-5 om een boek uit te kiezen om thuis te lezen.

Ouderapp

Voor het laatste groepsnieuws, leuke foto’s en belangrijke schoolzaken gebruiken we de Social Schools-app. Met de app kan een berichtje worden gestuurd naar de leerkracht om snel iets te regelen of om hulp aan te bieden bij schooluitjes.

Nieuwsbrief

Iedere week komt er een Nieuwsbrief uit met daarin actuele informatie. Deze brief wordt naar alle ouders digitaal verzonden.

Informatieavond

Aan het begin van elk schooljaar organiseren we per groep een informatieavond, waar ouders kennis kunnen maken met de leerkracht(en), andere ouders en de lesmethoden voor die groep.

Aanmelden