SOG.2023.030

Privacy

Op SOW locaties Schuttersplein en Goudoever gaan we zorgvuldig om met de privacy van de leerlingen. Op deze school is dit privacyreglement van toepassing. Hierin staat hoe we school omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Waarom gegevens opslaan?

Waarom gegevens opslaan?
De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen, zoals cijfers en vorderingen. Als het nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling registeren we bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD).

Tijdens de lessen maken de kinderen gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld om een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daarvoor toestemming geeft.

Parnassys

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kunnen ouders contact opnemen met de leerkracht of de directeur.

Beeldmateriaal

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de schoolsite vragen we toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht of de directeur.

Aanmelden