YHS_2079-HDR

Voor- en naschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) voor leerlingen van locatie Goudoever is in BSO Schuttersplein en in BSO Gildenplein .
Door deze samenwerking met de BSO's van SKG bieden we kinderen ook buiten school optimale ontwikkelingskansen.

Aanmelden