SOG.2023.165

Voorschool SOW locatie Goudoever

Samen met Stichting Kindercentra Gorinchem zijn we een Voorschool gestart, speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Viermaal per week krijgen deze peuters les waarin taalontwikkeling centraal staat. De aanpak sluit aan bij het op school gebruikte woordenschatpakket LOGO 3000. Een intern begeleider is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken.

Spelend leren

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op de Voorschool Goudoever! Op deze peutergroep spelen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, maximaal 14 kinderen per ochtend. Als ouders worden jullie nauw betrokken bij wat de kinderen leren. Wij laten zien wat jullie thuis kunnen doen om de (taal)ontwikkeling van jullie kind spelenderwijs te stimuleren.

Waarom de Voorschool?

Op de Voorschool zorgen we dat heel jonge kinderen de Nederlandse taal goed leren. We gebruiken daarvoor de programma’s Peuterplein en LOGO 3000, met extra taalaanbod en taalondersteuning. De dagelijkse leiding van de Voorschool is in handen van twee medewerkers, één vanuit het team van CBS Samen Onderweg en één vanuit SKG.

Inschrijven

Ouders kunnen hun kind hier hier inschrijven.

Aanmelden