SOG.2023.124

Rust en structuur

Locatie Goudoever is een kleinschalige school waar iedereen elkaar kent. Het team heeft veel warme, persoonlijke aandacht voor de kinderen. Ze zorgen voor rust en discipline, zodat de leerlingen veilig opgroeien en samen veel leren.

NAR

We vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gezien voelen. Daarom hebben we met elkaar heldere regels en afspraken gemaakt. Iedereen gedraagt zich volgens de NAR-regels: netjes, aardig, rustig.

En daarom

  • gaan wij respectvol om met religieuze namen en gebruiken
  • zijn wij aardig voor elkaar: de ander wordt gerespecteerd, geaccepteerd en positief benaderd
  • leren we kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag en mogen leren van hun fouten
  • gaan wij zorgvuldig en netjes om met alle materialen
  • zorgen wij voor rust en veiligheid in de school
  • komen wij afspraken na: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Aanmelden