YHS_1289

Schakelklas Taalburcht

We hebben een 'Schakelklas' (de 'Taalburcht') voor kinderen uit groep 2 en 3. Dit is voor leerlingen die wel een extra impuls met taalonderwijs kunnen gebruiken. Na overleg met de ouders volgen zij maximaal een jaar lang extra taallessen op maandag en woensdagochtend.

In deze schakelklas kunnen 10 leerlingen geplaatst worden vanuit de Gorinchemse LOGOS-scholen (De Tamboerijn, De Regenboog en Samen Onderweg).
De Schakelklas is gehuisvest in een lokaal van SBO Beatrix-de Burcht, Hoefslag 6.

Aanmelden